Behåll kompostrabatten

Jag har tagit del av SRV:s förslag till ny renhållningstaxa för 2014.

Förslaget ska debatteras och beslutas i höst av respektive kommunfullmäktige. Förslaget innehåller förutom generella taxehöjningar även ett borttagande av komposteringsrabatten som idag utgår till nästan 4000 hushåll i Haninge och Nynäshamn. Rabatten är på 235 kronor per år.

Vi som komposterar gör en ordentlig insats för miljön när vi tar hand om vårt matavfall själva och ser till att omvandla matavfallet till förbättringsjord enligt kretsloppsprincipen. Inga transportkostnader och behandlingsavgifter för SRV. Vi har själva investerat i komposter som ofta kostar ett par tusen kronor och de som fått komposteringstillstånd under senare år har dessutom betalat 850 kronor till SMOF (kommunernas miljöförbund).

Av SRV:s protokoll framgår att Tore Åkerbäck (S) från Nynäshamn och Staffan Holmberg (S) från Haninge reserverat sig mot beslutet att ta bort kompostrabatten. Detta får vi förmoda borgar för att kommunerna nu säger nej till att ta bort kompostrabatten.

Kåre Hagman, Yxlö. F.d. ledamot i SRV:s styrelse