Behoven ska styra äldreomsorgen

Svar på insändaren ”Ny oro för alla på Edö äldreboende” den 30 juni:

Signaturen Lisa C efterlyser att vi rödgröna tar ansvar för äldreomsorgen i Farsta stadsdelsnämnd. Vårt svar är att vi tar ett stort ansvar, men att vi tyvärr från början arbetat i en brant uppförsbacke.

För ett halvår sedan tog Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet över ansvaret för Farsta stadsdelsnämnd. En av våra utmaningar blev då att återskapa en bra äldreomsorg som vid årsskiftet hade ett underskott på 36,4 miljoner kronor för 2014.

Vi övertog ansvaret för Edö, som redan år 2012 fick sin arbetsmiljö underkänd av Arbetsmiljöverket. Ett problem som nu tre år senare måste lösas.

Vi ärvde också Farsta vård- och omsorgsboende som måste avvecklas efter en påbörjad men aldrig slutförd ombyggnad. Ett alliansprojekt då halva boendet stängdes och vårdavdelningar, matsal, tillagningskök, bibliotek med mera revs ut helt i onödan.

Även Farsta stadsdelsnämnds kommunala hemtjänst har en tuff situation som beror på den ersättningsmodell och organisation som den förra majoriteten införde.

Samtidigt finns det ett behov av att bygga nya fastigheter för äldreomsorg i Farsta, men det kommer att ta ett tag innan detta kommer i gång. Anledningen är att Micasa, stadens bolag för byggande och drift av olika former av äldreboenden, i praktiken haft byggförbud av Alliansen under de senaste åtta åren.

Vi rödgröna arbetar nu med att förstärka äldreomsorgen. Vägen dit är inte enkel och vi förstår den oro som såväl boende och personal inom Edö känner. Därför har vi fritidspolitiker från S, V och MP begärt ett tydligare faktaunderlag inför det beslut som stadsdelsnämnden ska fatta i höst. Det är inget lätt beslut, men genom att inte förhasta oss tar vi ansvar för att både boende och personal ska känna sig trygga med äldreomsorgen i Farsta.

Till skillnad från Alliansen tror vi inte att behovet av äldreomsorg och välfärd löses genom skattesänkningar eller utförsäljningar. I stället måste fakta om behov tas fram och därför kommer i år bland annat en äldreboendeutredning att presenteras.

Lars Bäck (V), ordförande i Farsta stadsdelsnämnd