”Vi behöver fler hyresrätter i Skärholmen – inte färre”

insändare bostäder kollage Salar Rashid (S) vice ordförande skärholmen
Stockholms största utmaning är segregation och ökade klyftor, anser Salar Rashid (S)
Ombildningar ökar segregationen och bostadsbristen, menar insändarskribenten Salar Rashid (S), vice ordförande i Skärholmens stadsdelsnämnd.

Moderaterna, Miljöpartiet, Centern, Liberalerna och Kristdemokraterna har nu bestämt att ytterligare 20 000 av allmännyttans hyresrätter ska kunna ombildas till bostadsrätter. Vi Socialdemokrater i Skärholmen ser med stor oro att Skärholmens och Sätras allmännyttiga bostadsbestånd är två av dessa elva stadsdelar som kommer att vara aktuella för ombildningar. Vi behöver fler hyresrätter i Skärholmen stadsdel – inte färre. 

Stockholms största utmaning är segregationen, ojämlikheten och ökade klyftor. Stockholm lider fortfarande av bostadssegregationen som de borgerliga partierna fördjupade när 26 000 hyresrätter ombildades under åren 2006 till 2014. Idag är 89 000 aktivt bostadssökande hos Bostadsförmedlingen.

Bland dessa finns flertalet unga Skärholmsbor som ofrivilligt bor hemma, barnfamiljer med osäkra boendesituationer, studenter och andra bostadssökande som är inskrivna i Skärholmen. Samtidigt som genomsnittskötiden för att få en lägenhet i Skärholmen ökar och ligger på mellan 10 och 13 år.

Stockholm och Skärholmen behöver en aktiv bostadspolitik som kraftigt ökar takten i byggandet och att bygga fler hyresrätter. Projektet med fokus Skärholmen och med målet uppnå ett socialt hållbart stadsdelsområde har haft detta som utgångspunkt.  Genom fokus Skärholmen har vi sett till att både bostadsrätter och hyresrätter byggs.  När vi tog över planerna för exempelvis Skärholmen var ungefär 100 lägenheter planerade.

Vi ökade antalet till 6000 bostäder, med utökade möjligheter bättre samhällsservice, kultur och idrott.   Stockholms största utmaning är segregationen, ojämlikheten och ökade klyftor.  Integration och inkludering kan aldrig skapas genom bostadsbrist och utförsäljningar av hyresrätter. Det gör man genom att förtäta i ytterstaden och bygga ihop välbärgade och ekonomiskt utsatta områden. Samtidigt som man bedriver en arbetsmarknadspolitik som ger fler möjligheten att komma i arbete. I Skärholmen lyckades vi med att halvera ungdomsarbetslösheten. Antalet personer som är behovet av försörjningsstöd är den lägsta på mer än 50 år.   

Salar Rashid (S), vice ordförande i Skärholmens stadsdelsnämnd