Behöver vi mer shopping?

Så bra med ett utbyggt Viksjö centrum med fler bostäder och fler butiker, eller? Behövs det verkligen fler butiker med Viksjös redan befintliga, Jakobsbergs centrum, det nyrustade HC-huset, de nya butikerna på Kodaktomten och med hela Barkarby handelsplats så nära?

Och vilken flopp att bygga ett 8-våningshus framför Tegvägens mest centrumnära 3-våningshus. Inte så trevligt för dem som bor där. Ganska värdesänkande för den som vill sälja, skulle jag tro.

Vad händer med biblioteket i skuggan av ett utbyggt centrum? För centrum byggs väl ut åt det hållet också?

Siv Tönder