Behövs ett 13 våningar högt kontorshus?

Trygg-Hansa vill exploatera sin mark på Kungsholmen och stadsbyggnadskontoret verkar spela med i ett spel som får en att tänka på mindre seriösa fastighetsmäklares lockmetoder inför sin försäljning.

Uppsök stadsbyggnadsförvaltningen och titta på den modell som är utställd på plan 1 för att skapa er en uppfattning!

Den bild som finns på framsidan av prospektet talar sitt tydliga språk. Man har lyckats få ett 13 VÅNINGAR högt hus att krympa till något helt annat. Man använder sig också av lockande uttryck så som ”urban karaktär” och påstår att man vill bevara parken genom att bara göra huset 10 meter brett.

Det som i dag uppfattas som en park med träd, kan knappast bevaras och sanningen är att huset inte kan vara bredare eftersom det under större delen av parken finns lokaler under mark.

Ovanför husmodellen på stadsbyggnadskontoret sitter en text som beskriver konsekvenser. Rena floskler om hur denna byggnad kommer att påverka omgivningarna positivt men framförallt känns stycket om solstudierna skrattretande. ”Kvarteret Klamparen nordost om planområdet kommer att skuggas av den föreslagna byggnaden 2-3 timmar under eftermiddagen vid vår- och höstdagjämning”.

Skall man tolka detta som om det bara gäller dessa två dagar? Skuggningen kommer väl att finnas där hela året? Eller vad menas?

När Trygg-Hansahuset byggdes på -60 talet var man mån om att få ett nytt uttryck men samtidigt anpassa byggnaden till den befintliga stenstaden. Nu vill man göra allt för att nya hus inte skall smälta in. Scheelegatans juvel i form av rådhusets torn är inte fint nog. Hela kvarteret runt Trygg-Hansa, gamla tingshuset (nuvarande Skolverket) och tekniska nämndhuset kommer att omformas inom de närmaste åren.

Finns något helhetsgrepp eller är greppet bara att bygga så mycket som det går, på både höjd och bredd?

Boende på Scheelegatan

Skribenten är kritisk till ombyggnaden av Trygg-Hansa-huset.

arkivbild: stefan källstigen

Är greppet bara att bygga så mycket som det går, på både höjd och bredd?