ANNONS

”Belysning på planen är självklart”

Prästboda konstgräs
Prästboda. Förslaget kring planen här har väckt stor debatt i Salem.
"Just nu rasar en engagerad debatt i Salems kommun om alliansledningens förslag att anlägga konstgräs utan belysning.
Det är ett friskhetstecken då vi riskerar att fatta ett galet beslut."
Det skriver Liberalernas Kristina Bjureklev Netzell som planterade förslaget om Prästboda - men med belysning.
ANNONS

”Just nu rasar en engagerad debatt i Salems kommun om Alliansledningens förslag att anlägga konstgräs utan belysning.

Det är ett friskhetstecken då vi riskerar att fatta ett galet beslut. Låt oss därför släppa prestigen och visa att även vi politiker är människor. Som ödmjukt kan ändra oss och fatta kloka beslut när nu medborgarnas behov har missuppfattats. Annars riskerar vi att justera ett tidigare misstag, den undermåligt anlagda gräsmattan på Prästboda, med ännu ett misstag – konstgräs på Prästboda utan belysning.

Förslaget att lägga konstgräs på Prästboda kommer från mig, men givetvis med tillhörande belysning. Varför annars göra en investering i detta årstidsoberoende och väderlekståliga material?

Skälen till förslaget är:

1. Planen kan inte användas i mörker. Tanken är att planen ska nyttjas maximalt.

2. Placeringen. Nu får de två tredjedelar av kommunens medborgare som bor i Salem lika nära till fotboll och spontanidrott som Rönningeborna redan har i dag till sina två konstgräsplaner.

3. God ekonomisk hushållning och varsamhet med skattebetalarnas pengar. Att anlägga en ny elvamannaplan med konstgräs kostar enligt offert 12 miljoner kronor. Till detta kommer kostnader för infrastruktur (el, vatten/avlopp, parkeringar, vägdragningar, etcetera).  Att anlägga konstgräs på Prästboda kostar 4 miljoner kronor. Här är infrastruktur redan på plats.

4. Långsiktigt tänk. Här bor flest människor och enligt prognos ökar befolkningen mest i detta område.

Kommunstyrelsens beslut om matchförbud får räknas som olycksfall i arbetet. Vår uppgift som politiker är att fatta beslut som skapar förutsättningar för, i det här fallet, idrottsverksamhet. Inte att utfärda restriktioner i själva utövandet.

ANNONS

Låt oss därför besluta klokt den 22 november i kommunfullmäktige. Annars kommer vi att kasta skattepengarna i sjön.”

Kristina Bjureklev Netzell (L), ordförande i kultur- och fritidsnämnden.