Belysningsstolparna är placerade för glest

Insändarskribenten vill ha mer ljus på gång- och cykelvägen mellan Krusboda och Wättinge gårdsväg.
Insändarskribenten vill ha mer ljus på gång- och cykelvägen mellan Krusboda och Wättinge gårdsväg.

Vid den slingrande gång- och cykel-backen mellan Krusboda och Wättinge gårdsväg har nya belysningsarmaturer och stolpar monterats. Dessa har hamnat (nu eller tidigare) på alldeles för stora avstånd, mer än 50 meter mellan stolparna.

Detta innebär att det uppstår mycket mörka och otrygga partier mellan armaturerna som är konstruerade för betydligt kortare avstånd.

Det är synnerligen olämpligt med tanke på att många skolbarn på väg till Dalskolan, Tyresö gymnasium och den nya gymnastikhallen använder denna väg till och från Krusboda.

Armaturerna på Wättinge gårdsväg är monterade med halva detta avstånd, cirka 22 meter.

Det var inte så länge sedan vi hade ett knivöverfall i Krusboda där gärningsmannen just gömde sig i ett mörkt skogsparti. Jag tycker att antalet armaturer i denna backe snarast ska dubbleras.

Nu blir det mörkt ute tidigare på dagen. Många av oss kvinnor i Krusboda undviker numera att gå denna väg på grund av att den blivit otrygg.

Det är en frekventerad gång- och cykelväg för våra många barn och ungdomar i Krusboda till och från skolor och fritidsaktiviteter. Vi har de senaste åren haft återkommande kontakter med tekniska kontoret som svarar att denna fråga inte är prioriterad.