Bemanningsföretag fyller ingen funktion

Fler och fler företag använder sig av rekryterings- och bemanningsföretag för att ersätta tidigare anställd personal.

De tror sig därigenom kunna kapa kostnader, men resultatet blir oftast en kortsiktig vinst och en långsiktig förlust.

Ofta är det chefer på mellannivå som har en inbillad eller faktisk press på sig att visa att de egentligen behövs, och därför med jämna mellanrum genomför omorganiseringar som oftast kostar mer än de smakar.

Sanningen är den att det som i själva verket generar besparingar är att ha erfaren personal som är trimmade tillsammans efter flera års anställning, inte att ta in för stunden billigare alternativ.

När man botaniserar bland alla dessa rekryterings- och bemanningsföretag i olika skepnader på diverse mediala plattformar undrar man hur långt ska det gå innan företagen sätter stopp för dessa oftast onödiga merkostnader.

Bemanningsföretagen tillför ingenting utan lever på det som företagen producerar och delvis på det som den anställde skulle ha fått ut mer i lön om personen haft en vanlig anställning.

Här är det uppdragsgivarna som har ansvaret. Det borde införas en certifiering för de producerande företagen, som visar att man inte ”slaskar runt” med sin personal, utan har en schyst och rättvis personalpolitik.

Var finns de fackliga organisationerna och vad gör de?

Att läsa rekryterings- och bemanningsföretagens jobbannonser är ofta direkt förnedrande och kränkande. De tycks vilja bräcka varandra i ordbajseri: ”Har du spring i benen?”, ”Är du grym?”, ”Är du vaken och alert?”, ”Är du en häxmästare på …?”, ”Är du taggad?” och så vidare.

Morgondagens moderna arbetstagare kommer knappast att finna sig i denna idioti och dessa otrygga arbetsformer.

Sulo