Beredskapen för snön är god

Svar till insändaren ”Trimmas maskinerna?” den 17 december 2013:

Beredskapen är god och vi är redo för fortsatt vinter. Vad som skapade mycket komplikationer förra året var att de som inte vann upphandlingen om att snöröja i kommunen valde att överklaga i sex omgångar.

Medan överklaganden pågår får vi inte enligt lagen sluta avtal med någon annan entreprenör vilket medförde att bara kommunens snöröjare var tillgängliga. Detta räckte inte för behovet förra vintern.

Nu har vi ett avtal med en entreprenör vilket medför att kommunens tio snöröjare får uppbackning av tio till. Totalt har vi 20 snöröjningsmaskiner i toppkvalitet. Kommunen arbetar kontinuerligt med att byta ut gamla maskiner och inför den här vintern har vi investerat i två nya maskiner. Kommunen har också under mandatperioden ökat sin personalberedskap med 20 procent. Kommunen står väl rustad inför vinterns fortsättning.

Jan Jogell (S) Kommunalråd och ordförande i Stadsbyggnads och miljönämnden.