Beslutsfattarna borde besöka äldrevården

När ska Tyresö kommuns ledning komma och besöka vårt äldreboende? Jag erbjuder mig att jobba en helg med er så att ni som fattar beslut kan förstår hur vi i personalen har det.

Vi går på olika kurser för att lära oss att arbeta med personcentrerad vård. Vi pratar dagligen om värdegrund och hur vi ska bemöta människor.

Hur säger jag till anhöriga att jag inte har tid att sitta med de äldre när de är oroliga och bara behöver få sitta ned och prata med mig som mest? Lever Tyresö upp till dessa krav?

Vi räcker inte till – det har jag konstaterat! Och det handlar inte om hur man planerar sitt arbete, utan vi jobbar med sjuka människor som har ett omfattade behov.

Vi är bra på att vårda människor men det verkar som att ni inte ser vårt värde. Vi är inte bara undersköterskor, vi är de som patienterna litar på. Vi är behövda i verksamheten!

Det är med andra ord vi som ska få verksamheten att fungera dagligen. Men på det sätt som ni resonerar kring ekonomi och genomför besparingar kors och tvärs så kommer vi inte att räcka till för att ge våra patienter och deras anhöriga den professionella vård som de har rätt till, och som vi är kapabla att ge dem när de ekonomiska förutsättningarna är de som de ska vara. Vi är Björkbackens äldreboendes ansikte!

Maria Alves

undersköterska på Avd syrenen

Hur säger jag till anhöriga att jag inte har tid att sitta med de äldre när de är oroliga och bara behöver få sitta ned och prata.