Besök ditt barns skola

Elever i skolan kan allt mindre. Detta har pågått en längre tid och lärarna har nog gjort vad de kunnat. Man kan inte lära sig något om man struntar i att försöka.

Om skolan fick lite mer stöd från föräldrar för lite mer ordning och reda i klassrummet så kan det kanske ordna sig. Föräldrar borde oftare gå oanmälda till skolan för att se hur det fungerar. Det är inte konstigt att vi har arbetslöshet bland ungdomar, för det är inte lätt att anställa någon som varken kan läsa eller räkna. Det är lätt då att falla in i kriminalitet för att försörja sig.

Arne, pensionerad polis