Besök Orfeus fristad

Oroa dig inte jämt för de stundande förändringarna, övervinn nedstämdheten, gå till Grubbens park. Hälsa på de grönskande buskarna och träden och försäkra dig om att Orfeus är kvar för att syna sommarens framsteg från sin röda pelare. Lita på att besöket kommer att bringa dig en stunds sinneslugn, oavsett allt som sker utanför denna idyll.

Hanna Sijaric