Betonghindren blir kvar

Svar på insändaren ”Återställ vår trottoar” den 10 december:

Du undrade vem som ska återställa trottoaren på Storgatan mitt emot Huvudsta centrum.

På fullmäktigemötet den 28 oktober frågade jag stadsbyggnadsnämndens ordförande om betonghindren som står som avspärrning utanför det sedan 1,5–2 år färdigbyggda huset, och som gör att trottoaren på andra sidan gatan används som körbana.

Jag fick svaret att man avser att flytta in betonghindren något närmare det nybyggda huset, men inte ta bort dem.

Detta ska tydligen ses som en bestående ockupation av gatumark och därmed också av trottoaren.

Olof B. Nystrand (MP)