Betyg är viktiga i en kunskapsskola

Svar på insändaren ”Betyg från fyran slår ut ännu fler elever” den 17 mars:

Jag är av en helt annan åsikt gällande betyg från årskurs 4 än lärarna Anna och Marianne som i sin insändare målar allt nattsvart. Betyg är viktiga i en kunskapsskola.

Tre viktiga skäl till det är att det är lättare att sätta in stöd i tid ifall man har en tidig uppföljning av eleverna, att eleverna i större utsträckning får reda på vad som förväntas av dem och hur de kan förbättra sina kunskaper, och att föräldrarna får tydligare information.

Elever gillar betyg, eftersom de anser att utvecklingssamtalen är flummiga och luddiga och att lärarna inte vågar vara tillräckligt tydliga i sina bedömningar. Eleverna har inte problem med betygen, det är vi vuxna som har det.

Betyg från årskurs 4 ger alla elever bättre förutsättningar att nå kunskapsmålen. Detta är viktigt för eleverna och framför­allt för de elever som behöver extra stöd. För min del ser jag en försöksverksamhet med betyg från årskurs 4 i en skola i Väsby som en del av Ett lärande Väsby, en positiv del. Vi vågar och kan annars i Väsby, varför inte så även i denna viktiga fråga?

Kristina Klempt (FP)

Lärare och gruppledare