Betyg från fyran slår ut ännu fler elever

Allt fler lärare frågar sig med oro hur politiker på riksplanet resonerar då de föreslår tidiga betyg. Lärarna vill inte ha betyg från årskurs fyra!

Den stress som lärare upplever i sitt arbete är i dag tyngre än någonsin. Undervisningstiden ökar ständigt, samtidigt som dokumentationen tar allt mer tid, detta för att eleven, föräldrarna, skolledningen och huvudman ska kunna se vad som gjorts, vilken hjälp som getts och hela arbetet fram till det slutbetyg som där­efter skulle kunna överklagas.

Är då betyg från årskurs fyra rätt väg att gå? Kommer föräldrarnas ifrågasättande att minska om deras söner och döttrar kommer hem med ett E eller C i betyg ytterligare två år tidigare än i dag?

Kommer elevernas stress att minska om de vet att de skriver nationella prov i trean för att sedan bli betygsatta i fyran? Var finns barnkonsekvensanalysen?

Förslaget som regeringen kom överens om är att ”upp till 100 skolor, på försök” ska få införa betyg från och med årskurs fyra. Det är därmed upp till varje skola att ansöka om att få sätta tidiga betyg.

Ett barns förmåga till abstrakta tankar utvecklas först vid tolv års ålder. Att då redan vid tio år få sitt lärande bedömt efter ett system av siffror blir för barnet obegripligt.

Vi är rädda för att fler elever kommer att bli hemmasittare, stressade, utbrända och med en känsla av utanförskap av tidigare betyg, som dessutom lägger än mer tyngd på lärarna.

Vi har 25 års erfarenhet av lärarbete. 50 terminer av bedömning, elevsamtal, föräldrakontakter och tusentals sidor av individuella utvecklingsplaner, pedagogik, ämneskunskaper och kompletterande bilagor skrivna och lästa.

Vi uppmanar skolorna att vägra delta i projekt som ytterligare sätter press på lärare och elev. Säg nej till betyg från årskurs fyra.

Anna och Marianne, lärare

Tioåringar är inte mogna för betyg. Även för lärarna skulle stressen öka kraftigt, menar skribenterna.arkivfoto

Vi är rädda för att fler elever kommer att bli hemmasittare, stressade, utbrända och med en känsla av utanförskap.