Betygsnittet ger en skev bild av skolan

I samband med Vallentuna gymnasiums studentavslutning var det några negativa artiklar om skolan. På Sverige Radios webbplats stod att Vallentuna kommun har sämst slutbetygssnitt av länets kommuner.

Många drar enkla slutsatser om att en skolas kvalité avgörs av betygsnittet, men för vårt gymnasium är det missvisande. Det finns flera skäl till att Vallentuna gymnasium har lågt betygsnitt och de är svåra för lärare, rektor eller kommunpolitiker att påverka. Vallentuna har en enda gymnasieskola. Kommunens snitt styrs helt av Vallentuna gymnasium och det är Vallentuna kommun som hamnar längst ner i länet inte Vallentuna gymnasium, enskilda skolor mäts ej.

Det låga betygsnittet påverkas av elevernas socioekonomiska bakgrund som negativt påverkar deras möjligheter. Elever i medelklassfamiljer väljer ofta skolor i Täby. Elever med sämre förutsättningar hemifrån hamnar i Vallentuna för att de inte kan konkurrera med elever som söker i Täby och elevunderlaget minskar. 40 procent har elevmängden minskat sedan 2008 och skolan får mindre skolpeng och därför svårt med finansieringen. Det fria skolvalet ökar segregationen och förklarar hur elever med en viss socioekonomisk bakgrund hamnar på Vallentuna gymnasium, medan andra åker till Täby.

Täby är en trevlig granne, men konkurrerar ut vårt gymnasium. Som enda gymnasium i Vallentuna är det svårt att konkurrera med nio gymnasium i Täby. Skälen säger lite om skolans kvalité. Man har kunniga och engagerade lärare, internationell profil där man reser till Spanien, bra kontakt med lokala näringslivet, utbyte med Loogootee High School i USA och en resursklass.

Betygsnittet 11,7 är inte bra, visst finns saker som bör göras. Man måste höja sin attraktion med mer marknadsföring och fler program som till exempel estet. Fler program och mer marknadsföring kräver mer pengar, kommunen bör investera om den nedåtgående trenden ska vända. Det är en bra skola som ska bli bättre!

Angus Carlsson, nybliven ­student från Vallentuna ­gymnasium

Amanda Ali Nazar, ­nybliven student från Vallentuna ­gymnasium

David Alfvin, elev på Vallentuna gymnasium

Einar Gewers, f.d elev på ­Vallen­tuna gymnasium

Oscar Becker, elev på ­Vallentuna gymnasium

Agneta Westerberg (S) ­Ledamot och gruppledare i utbildningsnämnden Vallentuna

Ola Nordstrand (V), Vallentuna