Bevara 52:ans sträckning

Vi som påpekat att buss 52 i dag har en förträfflig sträckning via Centralen och ner till Nybroplan hävdar fortfarande att stadens tillgänglighet försämras för många om busslinjerna dras om så att många behöver byta buss.

Vi betackar oss för att kallas gnälliga av någon som inte respekterar att medborgerliga åsikter får komma fram innan misstag görs genom att dra nya busslinjer utan relevant motivation för resenärerna. Varför ska vi behöva byta buss för att komma till Centralen?

Än en gång; bevara nuvarande sträckning av 52an för bäst tillgänglighet, särskilt för funktionshindrade, äldre och barnfamiljer som har svårare att byta buss.

För ett Kungsholmen med bra bussar för alla sorts människor!

Gittan