Bevara barnbidraget

Svar på insändaren ”Avskaffa barnbidraget för höginkomsttagare” den 27 augusti.

Carl Nordblom och Savo Šević från Moderata ungdomsförbundet vill avskaffa barnbidraget för höginkomsttagare samtidigt som de säger sig vara stolta över den svenska välfärden.

Upenbarligen har Carl och Savo missförstått själva fundamentet i den svenska välfärden. Den svenska välfärden är generell. Det innebär att alla som kan bidrar till välfärden genom skattesedeln. Det innebär också att alla medborgare, oavsett inkomst kan ta del av många av de tjänster och förmåner som välfärden tillhandahåller. Detta är någonting ovanligt om vi blickar ut i världen och det är verkligen någonting att vara stolt över.

Det Carl och Savo propagerar för är en behovsprövad välfärd. Välfärdstjänster ska gå till de som har det nödtorftigaste. Vid en första anblick låter detta rimligt. Varför ge välfärd till människor som kan betala för sina behov ur egen ficka?

Problemet är att om man styr in välfärden i den riktningen som Carl och Savo vill så tar vi bort incitamenten för höginkomsttagare att bidra till välfärden. Varför ska höginkomsttagare fortsätta bidra till välfärden genom skattesedeln om de inte får ta del av dess tjänster?

Konsekvenserna blir att man underbygger den generella välfärden till förmån för en behovsprövad välfärd. Internationella erfarenheter visar att detta leder till en välfärd med betydligt försämrad kvalitet. Värst drabbade blir de som redan har det sämst samt den stora medelklassen.

Så vill vi värna om den välfärd som Carl och Savo påstår sig vara så stolta över ska vi tillåta att höginkomsttagare få ta del av barnbidraget. Detta är både rättfärdigt och smart.

Jens Petersen (S) på Södermalm.