ANNONS

”Bevara Bergshamraskolans högstadium”

Bergshamraskolan Bergshamra Solna
Snart tas beslut om Bergshamraskolan.
Nedskärningar och stressig arbetsmiljö för elever och lärare ligger bakom det allt sämre elevunderlaget, som i sin tur anges som skäl för att stänga Bergshamraskolans högstadium.
Det skriver Ung Vänster i en debattartikel.
ANNONS

”Den 25 mars beslutas det om nedläggningen av Bergshamraskolans högstadium, ett förslag som den blågröna ledningen har lagt fram. Orsaken till förslaget om nedläggning är att elevunderlaget i området inte räcker till, enligt skolnämndens ordförande Marianne Damström Gereben (L).

Vi i Ung Vänster Solna-Sundbyberg ser att det dåliga elevunderlaget är en direkt följd av en liberal skolpolitik där det gjorts nedskärningar i skolan i stort. Elever vi har varit i kontakt med har sagt att halva årskullar bytt skola på grund av en stressig arbetsmiljö för både elever och lärare.

Beslutet som redan har fattats i skolnämnden har gått över elevers, lärares och föräldrars huvuden. Trots att protester gjorts av flera hundra personer så läggs förslaget fortfarande fram till kommunfullmäktige för beslut. De liberala politikerna hänvisar istället till att söka sig till Ulriksdalskolan eller Raoul Wallenbergs skola som planeras att byggas i Bagartorp. Raoul Wallenbergskolan var även det förslag på skolföretag som de borgerliga partierna ville överlåta driften av Bergshamraskolan till för bara 2 år sedan. 2021 öppnar Raoul Wallenberg sin andra skola i Solna. De byggbolag som uppför skolan har låtits handplocka sina egna hyresgäster, vilket inte är lämpligt när det handlar om kommunal verksamhet, något Sandra Lindström i Vänsterpartiet varit tydlig med.

Vi i Ung Vänster Solna-Sundbyberg vill se att Solnas kommunfullmäktige fattar beslut efter elever, lärare och föräldrars önskemål. Det blågröna styret har ökat anslagen till Solnas skolor med 1% årligen med vetskapen att kostnadsökningen ligger på 3-5% årligen.

Att man inte ökat anslagen i takt med behoven har givit Solnas barn och ungdomar en mer ”utmanande” skolgång och motat elever till Danderyds eller Stockholms stads skolor. Om Bergshamraskolans högstadium läggs ner kommer eleverna inte naturligt välja en annan skola i Solna utan leta sig vidare. Det finns fler skolor i Solna som uppges vara stökiga och vi tror inte att trenden bryts av nedskärningar.

Vi vill se att alla barn och unga ska ha en trygg vardag och vara trygga över sin framtid. Ung Vänster Solna- Sundbyberg vill se Solna Stad prioritera stadens elever med en värdig och jämlik skolgång. En skola i varje stadsdel med en högre andel legitimerade lärare än att stoltsera med siffran 83%, mindre klasser och fler lärare med kunskap om psykisk ohälsa och mobbing. Vi vill se en skola för alla, där alla finns”.

Ung Vänster Solna-Sundbyberg

Mer läsning:

ANNONS