Bevara kvaliteten inom äldreomsorgen

Tyresö kommun måste lyssna på biståndshandläggarna.

Äldreomsorg är en av landets mest eftertraktade välfärdstjänster och används av över 300 000 människor varje år. För biståndshandläggarna gäller det att på ett rättssäkert och professionellt sätt, hantera de önskemål som kommer in.

Men arbetsbelastningen för biståndshandläggarna inom äldreomsorgen riskerar att bli ett problem för landets kommuner, med brister i rättssäkerheten för de äldre som följd. Stress och hög arbetsbelastning minskar nämligen möjligheterna att identifiera och säkerställa de äldres behov.

Nya siffror från Socialstyrelsen visar att här i Tyresö kommun har varje biståndshandläggare i genomsnitt ansvar för 109 äldre. Arbetsbelastningen avspeglar sig i arbetssituationen. Det bekräftar en undersökning som Vision Göteborg nyligen lät göra. Hela 44 procent i undersökningen uppgav att de ligger efter med journalföringen till följd av arbetsbelastningen och många tycker inte att de klarar att sköta sitt arbete helt rättssäkert. Undersökningen visar också att arbetssituationen leder till huvudvärk och sömnstörningar och 62 procent av de svarande uppger att de funderar på att byta jobb.

Att fler än sex av tio uppger att de funderar på att byta jobb innebär att äldreomsorgen riskerar att få samma problem som redan drabbat andra delar av socialtjänsten, till exempel den sociala barn- och ungdomsvården.

Det handlar om en yrkeskår med erfarna medarbetare som väljer att lämna sitt jobb. Tyresö kommun måste nu lyssna på de professionella medarbetarna i äldreomsorgen. Det är de som bäst vet vad som behövs för att utveckla verksamheten.

Medarbetarnas engagemang är ovärderligt. Genom att tillvarata det kan Tyresö kommun säkra en äldreomsorg av fortsatt god kvalitet. Vision deltar gärna i det arbetet!

Katja Puekker Wellman, Samordnare Björkbackens Äldrecentrum och ledamot i Tyresöavdelningen

Veronica Karlsson, förbundsordförande Vision