Bevara naturen

Svar på insändaren ”Bort med skjutbanan” den 21 maj:

Järfällapolitikerna på 70-talet lovade att området Lövsta-Viksjö golfbana skulle undgå bebyggelse och vara den gröna lungan för omgivningen. I dag är det en välskött och bullergodkänd skyttebana som skjuter med buller tisdagar och lördagar. Det buller som märks är bullret från Bromma, som var först, liksom skjutbanan. Flyttar man till Hornsgatan bullrar det. Bevara naturområdet även om det bullrar. Bygg inte här.

En som iakttagit