Bevara oasen Nyfors

Instämmer till fullo med insändarsignaturen ”En med förnuft” den 27 augusti.

Men vad mer kan vi göra för att slippa nybebyggelse i Nyfors?

Protester hos kommunen är redan inlämnade, men våra politiker bryr sig inte det minsta.

Några penndrag på ritningarna och de hoppas att vi ska tro att de tillmötesgått oss som protesterat. Det enda intressanta för dem är de skattepengar de kan dra in och då betyder unika kultur- eller naturmiljöer ingenting.

Undra sedan på att det finns ett politikerförakt.

Det är viktigt att bevara Nyfors som det är idag! Bevara denna oas!

Besviken