Biblioteken lyfte folket ur okunskap

Skribenten befarar att okunskapen är på väg tillbaka.arkivfoto

Jag gick aldrig på högskola, men mitt intellekt fick jag gratis och även vett och möjlighet att använda mig av det.