Bidrag för flyktingar går till underskottet

Kommunen täckte upp underskottet i socialnämndens budget 2012 med pengar avsedda för människor som flytt till vårt land från krig och förföljelser.

Citat ur socialförvaltningens delårsbokslut augusti 2012: ”Den sammanslagna prognosen för flyktingmottagandet visar på ett positivt utfall på totalt ca 1,1 miljoner kronor (0,9 mkr ensamkommande barn och + 0,2 mkr för flyktingmottagning).”

Vaxholms stad åtog sig förra året att ta emot 15 flyktingar men endast två togs emot.

Kommunen har dock tagit emot pengar från Migrationsverket som om hela åtagandet uppfyllts. Kommunen skyller på att Vaxholm inte har bostäder. Eftersom den styrande borgerligheten valde att sälja det kommunala bostadsbolaget anser vi att man nu måste ta konsekvenserna av detta och köpa in bostäder på den så lovordade fria marknaden. Det säljs tillräckligt många bostadsrätter i Vaxholm varje år för att kommunen skulle kunna införskaffa ett rimligt antal om viljan finns.

Vad gäller ensamkommande flyktingbarn har kommunen uppfyllt sitt åtagande genom att köpa platser i boenden i andra kommuner.

Tusentals personer med beviljat uppehållstillstånd sitter på tillfälliga boenden och väntar på att få en bostad och en möjlighet att integreras i det svenska samhället. Då är det sorgligt att Vaxholms kommun inte ens lyckas uppfylla sitt blygsamma åtagande.

Mari Kronlund

Gunilla Lauthers

Sara Strandberg

Vänsterpartiet i Vaxholm