Bilar viktigare än träd

Angående notisen ” Nybygge hotar träd i reservat” den 31 mars:

Det står att man ska bygga hus där gamla stallet stod, alltså på Sätragårdsvägen. Av den anledningen måste man bredda vägen på Sätravarvsvägen. Naturligtvis så ska man än en gång brandskatta den lilla skog som finns kvar i reservatet. Bilar är ju viktigare än träd, det vet vi ju, särskilt i ett naturskyddat område.

Förvånad? Naturligtvis inte. I och för sig så är stora delar av reservaten redan förstörda, med stallbyggnader och ridvägar kors och tvärs.

Förstår inte varför detta reservat bildades.

Erik J