Bilberoende får en överdos

Det sista vi vill göra för en stad med ett beroende är att ge större och större doser. Förbifarten skulle snarast kunna liknas vid en överdos.

Genom att i stället satsa miljarderna på utbyggd avgiftsfri kollektivtrafik, cyklister och gångtrafikanter så kan vi hjälpa varandra ur bilberoendet och ge mer plats på vägarna för yrkestrafiken.

Tillsammans bygger vi en stad för människor i stället för bilar. Även om avtändningen kan bli svår för politikerna i stadshuset, så är det även bra för dem att komma ifrån en dålig vana.

Cold Turkey