ANNONS

Billigare, men sämre med en cykelbro

ANNONS

Juryn för arkitekttävlingen om utformningen av Västra Roslags Näsby ansåg det självklart att gång- och cykelförbindelsen mellan västra och östra Roslags Näsby skulle utformas med en tunnel. Denna skulle självklart också kopplas till perrongerna.

En av de utomstående juryarkitekterna rekommenderade även, som en lyckad förlaga, en gång- och cykeltunnel i Malmö. Vid det fortsatta planarbetet visade det sig att en större vattenledning låg i vägen för den föreslagna tunnelsträckningen och skulle öka kostnaderna. I stället undersöktes då en billigare utformning med en bro över spårområdet. Denna gångbro är inte funktionellt utformad och saknar önskvärda handikapputformade ramper.

För användarna är nivåskillnaderna mellan tunnel och bro också avsevärd till brons nackdel. Ett alternativ med en gång- och cykeltunnel borde ha redovisats med noggrann kostnadskalkyl och konsekvensbedömning innan beslut fattats. Till tågen kan man till nöds acceptera trappor eller hissar men för invånare som endast ska röra sig mellan östra och västra Roslags Näsby är den föreslagna bron en dålig lösning, särskilt för cyklister.

Sven Fjelkestam (FP)