ANNONS

”Bilväg blir dödsstöten för Nytorps gärde”

615 bostäder, tre förskolor, en ny idrottshall och en livsmedelsbutik planeras på Nytorps gärde.
615 bostäder, tre förskolor, en ny idrottshall och en livsmedelsbutik planeras på Nytorps gärde.
Med husbygge och bilväg på Nytorps gärde så försvinner tryggheten, tystnaden och den rena luften.
Det menar insändarskribenten, som tycker att de 20 000 namnunderskrifterna om att grönområdet ska skyddas bör väga tungt.
ANNONS

Om man ska bygga hus på Nytorps gärde, måste det även byggas bilväg (kaj). Transporter måste komma fram. Utöver polis, ambulans, brand­kåren taxi, varutransporter, måste färdtjänst och de med handikapptillstånd kunna köra till porten.

Med husbygge och bilväg (kaj) försvinner tryggheten, tystnaden, den rena luften.

Viljan att vara på Nytorps gärde försvinner, eftersom de viktiga fördelarna som finns i dag förstörs. Hela dagens Nytorps gärde som tillhör alla försvinner. Stora ytor blir privata och ytan som blir kvar förstörs av bilavgaser, ljud, sämre luft.

Att vi har samlat in över 20 000 namnunderskrifter om att Nytorps gärde ska skyddas mot bygge och bilväger borde väga tungt.

Om husen byggs blir det bilväg, vilket innebär dödsstöten för Nytorps gärde !

Nätverken: Skydda Nytorps gärde, Bevara Kärrtorps östra skog, Rädda Hammarbyskogen och Gröna linjen för 17