ANNONS

(M): ”Lyft blicken för våra barns bästa”

Ekedalsskolan.
Ekedalsskolan.
Efter alla turer kring Ekedalsskolan ger ordförande i utbildningsnämnden sin syn på förslaget om att lägga ner.
ANNONS

”Att skapa moderna lärmiljö för våra elever och samtidigt bli en attraktivare arbetsgivare med en trevlig arbetsmiljö för våra medarbetare är viktigt.

Värmdö kommun växer så det knakar och då kommer det att ställas krav på att vi har skolor som täcker behoven. Vi ser däremot att elevkullarna runt Ekedalsskolan kommer att minska för år F-6 och i stället öka kring Gustavsbergs hamn och planerad byggnation på Vattentornsberget. Att renovera eller bygga om Ekedalsskolan har stora utmaningar, ur flera perspektiv. Det är gamla lokaler med stora renoveringsbehov.

Moderna lokaler efterfrågas

Även om de renoveras kommer det aldrig att kunna skapas den moderna, sammanhängande och effektiva lärmiljö som efterfrågas av våra pedagoger för att kunna bedriva en kvalitativ undervisning. Jag var med som åhörare på föräldramötet på Ekedalsskolan i tisdags, då denna fråga diskuterades.

Vill ha en helt nya skola

Vi i alliansen har kommit med ett fjärde, nytt förslag, om en helt ny skola i Charlottendal i stället för att i dagsläget renovera Ekedalsskolan. Detta är ett av fyra alternativa förslag som ska fattas beslut om på Kommunstyrelsen.

Marie Bladholm.

Det framkom tydligt att medarbetarna efterfrågar en modern skola med bättre förutsättningar att bedriva undervisningen i. Att renovera dessa gamla byggnader medför också en process där barnen under renoveringstiden kommer att evakueras till andra enheter under 2,5-3 års tid vilket kommer att bli en prövotid för samtliga inblandade.

Föräldrarna vill att barnen ska kunna gå till skolan, ett argument man återkom till. Många barn kommer att få närmre till den nya skolan i Charlottendal, en del lite längre. De som får längre än i dag kommer i stället att kunna erbjudas plats på Munkmoraskolan som vi ser har möjlighet att byggas ut och bli en F-6 skola.

”Alla elever kommer inte att rymmas”

Även i de alternativ där man väljer att renovera skolan kommer inte alla elever att rymmas på Ekedalsskolan utan kommer i stället erbjudas plats på Munkmoraskolan.

ANNONS

I Utbildningsnämnden i april ställde sig samtliga partier bakom en redovisning av skoltomten i Charlottendal där bl a ny grundskola föreslås.

En beslutspunkt är ”Redovisningen visar på ett strategiskt framtidsperspektiv utifrån kapacitetsbehov, lärmiljö och trafikmiljö som bör beaktas i den fortsatta planeringen av utbildningsverksamhet i kommunen och framför allt i Gustavsberg”.

Jag var på föräldramötet för att lyssna in synpunkter från föräldrar och tar det givetvis med mig i vårt fortsatta ställningstagande om Ekedalsskolan ska renoveras eller flytta.

Mitt fokus är hela Värmdö och en lösning som ska hålla och fungera bra i många år framåt”. 

Marie Bladholm, kommunalråd (M ) ordförande utbildningsnämnden