Blir naturreservatet bara en tummetott?

Hösten 2011 lovade Centerns borgarråd Per Ankersjö att 2012 kommer det att finnas pengar för att skapa ett naturreservat i Kyrkhamn. Hässelby/Vällingby stadsdelsnämnds ordförande Fredrik Bojerud (C) har vid flertalet tillfällen påtalat Centerns påverkan gällande detta naturreservat.

I dag 2013 har ännu inget förslag presenterats att ta ställning till. Rykten går att Moderaterna kört över Centern i frågan. Miljöpartiets Katarina Luhr ställde frågan om naturreservatets bildande i kommunfullmäktige till borgarrådet Joakim Larsson (M). Han svarade att det troliga området blir klippstränderna och några skogsområden så att ingen våt filt läggs över området för en fortsatt expansion.

Tjänstemän på exploateringskontoret har uttalat att området blir meningslöst att göra till naturreservat på grund av dess litenhet och det blir billigare att skydda området via planbestämmelserna. Centern får, precis som övriga allianspartier, stå tillbaka för de moderata förslagen. Ny tidplan finns från 29 augusti 2013 med ett färdigställande 2014. Ser man på de inriktningsbeslut och policydokument som har producerats om Kyrkhamn/Lövsta så är det ett av de områden som Alliansen vill ha som expansionsområde för bebyggelse, både vad gäller bostäder och industrianläggningar.

Trolig utveckling är att naturreservatet Kyrkhamn blir en tummetott och inte ett sammanhängande område med Görväln som det initialt var tänkt. I dag är det ett natur- och friluftsområde för 70 000 människor.

Som ett första steg i denna expansion vill Joakim Larsson bebygga området Riddersvik med minst 300 lägenheter i femvåningshus.

Frågan invånarna bör ställa sig är om detta är ok? Vill vi att områdena Kyrkhamn/Lövsta och Riddersvik bebyggs och industrialiseras enligt de moderata planerna? Accepterar Centern att bli överkörda av Moderaterna? Miljöpartiet vill göra Kyrkhamn/Lövsta/Riddersvik till ett sammanhängande naturreservat med Görväln.

Vad vill du, expansion eller naturreservat?

Birger Nord

Hässeby Villastad