Bluffkalkyler för Förbifart Stockholm

Svar på insändarna ”Oärliga argument av Bo Sundin (M)” den 24 februari och ”Förbifartentänket är galet omodernt” den 17 mars:

Vänsterns bluffkalkyl/skrämselpropaganda på 60 miljarder kronor för att bygga Förbifarten är oseriös. Vänsterns (S, MP, V) förseningskostnad kan tillkomma.

Det är den kalkyl för kostnaden beräknas till 25–30 miljarder kronor som nu gäller för bygget av Förbifarten. Idag är det långa köer med mycket avgaser från alla bilar på Akallavägen i ytläge, 75 meter från bostäderna. När Förbifarten är byggd försvinner dessa bilar ner i en tunnel 200 meter från bostadshuset och uppfarten från Förbifarten hamnar efter bostadshusen i Akalla mot Häggvik.

Moderaterna investerar minst dubbelt så mycket pengar på kollektivtrafiken, än vad Förbifarten kostar. Citybanan för pendeltågen (20 miljarder kronor) och med beslutad kraftigt utbyggd tunnelbana (25 miljarder kronor) för kollektivtrafiken. Moderaterna satsar på både spår och vägar.

Kollektivtrafiken i Förbifarten möjliggör snabba bussförbindelser mellan norr och söder och ett antal nya direktbusslinjer som förbinder bostäder och arbetsplatser.

Månadsavgiften för SL-kortet för Stockholm län, som har Sveriges mest omfattande kollektivtrafik, är bland det billigaste i Sverige. Idag kostar det 790 kronor i månaden före eventuell höjning 2015. Det kan jämföras med 1 400 kronor i månaden i Malmöregionen och 1 100 kronor i månaden i Göteborgsregionen. Dessa båda städer har styrts av V, S och MP de senaste 20 åren.

Att av miljöskäl, som Vänsterpartiet förordar, tvinga in alla tyngre fordon och transporter med långa köer genom Stockholm på Västerbron och Essingeleden är obegripligt.

Bo Sundin (M)