Bondgården vid Alby är ett oersättligt kulturarv

Att låta Uddby gård självdö innebär en stor förlust för Tyresö, skriver insändaskribenten.arkvibild
Att låta Uddby gård självdö innebär en stor förlust för Tyresö, skriver insändaskribenten.arkvibild

Det kan inte vara sant. Kommunen ger bonden på Alby så dåliga villkor att han måste sluta. Så nu kan vi inte längre ta med barnbarnen till Alby och titta på och filosofera över kossor, hästar, lamm, getter, höns och en och annan ladugårdskatt.

Utan betande kor, får och hästar kommer åkrar och hagar att buska igen. Vi kommer inte längre att kunna vandra genom hagarna bland kor, hästar och en och annan komocka.

Att hålla landskapet öppet med konstlade metoder är mycket kostsamt och ger inte heller bra resultat.

I Tyresö finns ett enda levande litet lantbruk som är lättåtkomligt och öppet för alla under hela året. Att låta det självdö innebär en stor förlust för de vanliga människorna i Tyresö.

Vi berövas också ett mycket värdefullt kulturarv. Visst, vi har ett stort och pampigt slott svåråtkomligt och igenbommat för det mesta. Var och en förstår säkert att man inte kan försörja sig på en så liten gård. Men gården vid Alby har ett mycket stort socialt och samhällsekonomiskt värde för Tyresöborna. Ledande politiker i Tyresö måste tänka om. Den som är klok kan ändra sig. Ge bonden på Alby så goda och långsiktigt trygga villkor att gården kan leva vidare till glädje för oss alla.

Anders Alvarsson Tyresöbo sedan 50 år