Boo kyrkväg blir inte säker av fler p-platser

Insändarskribenten vill ha farthinder på Boo Kyrkväg.
Insändarskribenten vill ha farthinder på Boo Kyrkväg.

I Lokaltidningen Mitt i den 27 mars berättas om den svåra trafiksituationen kring Sågtorpsskolan – och om hur Nacka kommun vill lösa den: Nämligen med mängder av p-platser. Hur kommun och skola planerar att lösa situationen med ansvarslösa bilburna föräldrar, förtäljer tyvärr inte historien.

Jag råkar bo 25 meter från skolan och blir dagligen vittne till hur skolans föräldrar regelmässigt kör och parkerar som blådårar på denna lilla 30-väg. Det är inga undantag det handlar om, utan regel. Varje dag blockerar de våra utfarter, brevlådor och soptunnor. Vi har gett upp försöken att ens argumentera med dem eftersom vi bara får ovett till svar. De har bråttom till jobbet förstås. Alltför bråttom för att värna om säkerheten för de hundratals barn som vistas i området – inklusive våra små barn som bor här.

Vi vågar inte släppa ut dem i trädgården ensamma av rädsla för att de ska bli överkörda om de så kommer i närheten av vägen. Det är bara en tidsfråga innan något händer. Hur ska fler p-platser lösa denna usla trafikmoral, och denna ansvarslöshet gentemot barnen som både bor vid och går i skolan på Boo Kyrkväg? Kan ingen räkna ut att fler p-platser bara ökar antalet bilar i området? Räcker ens ett parkeringshus för att svälja alla dessa bilar?

Jag har sökt Nacka kommun för att höra om de planerar de lösningar man vanligen tar till i liknande situationer. Nämligen trafikhinder, gupp eller lekande barn-skyltar. Hittills utan gensvar. Att döma av artikeln verkar varken kommunstyrelsens ordförande Erik Langby (M) eller någon annan tänkt längre än till p-platser. Ingen tar ansvar för situationen – allra minst föräldrarna själva. Ett tips: ta bussen till jobbet, det tar bara 20 minuter till Slussen. Eller ordna kollektiv skjuts för barnen.

Respektera att Boo Kyrkväg är skolområde och snälla, sluta köra som biltjuvar. Tänk inte bara på er själva, tänk på barnens säkerhet.