Bort med fingrarna från Trekantsparken

Storstadspulsen och arbetsmarknaden gör att allt fler bosätter sig i Stockholm. Bostadsbrist råder, priserna på bostäder skjuter i höjden och andrahandshyrorna blir allt mer absurda. Vi måste bygga fler bostäder!

Byggbolagen är vinstdrivande i första hand. Att bygga i Sverige är särskilt dyrt, så det gäller att placera husen där det betalar sig, ju närmare City desto bättre. Via Stockholms Handelskammare, lobbyister för näringslivet, äskades en förtätning av staden därför att marken för nybyggen var slut.

Men tvärtemot vad byggbolagen och handelskamrar säger finns gott om plats för nya bostäder! Stockholms stad äger drygt 10 000 hektar mark i grannkommunerna och stora delar skulle kunna bebyggas eller bytas mot lämplig mark.

Bygg längs pendeltågslinjerna, knyt an nya bostadsområden med ny kollektivtrafik, var lite kreativa! Låt Stockholm växa, inte tätna! Mindre profitabelt kanske, men efterkommande generationer kommer att tacka oss.

Det är i ljuset av denna vinstdrivna förtätning som skolbygget vid sjön Trekanten måste ses. I välvillig yra lät våra politiker byggbolagen uppföra åtskilliga byggen i och runt Liljeholmen, men missade helt de skolbehov som följde. Nu vill man få rätt retroaktivt genom ett massivt skolbygge i den strandskyddade park som ligger vackert vid Trekanten, långt från de tilltänkta elevernas hem.

Andra platser har föreslagits, närmare Liljeholmen och på redan exploaterad mark, men politikerna är envisa och fortsätter processen med en ny, ”reviderad” byggplan, strandskydd hit eller dit. Det är ”politiskt viktigt”, säger man, motståndet mot denna politiska prestigeräddning kallas ”högljutt särintresse”.

Det finns lite natur kvar i stan, den som återstår blir desto värdefullare för medborgarna. Bort med fingrarna och bygg skolan på en lämpligare plats!

Grön dal/Stockholm

Man missade skolbehovet när Liljeholmen exploaterades. Nu vill man offra parken för att få rätt retroaktivt, anser skribenten.arkivbild

Nu vill man få rätt retroaktivt genom ett massivt skolbygge i den strandskyddade park som ligger vackert vid Trekanten.