Bostad först vore något även för oss

Svar på insändaren ”Hemlösa behöver inte sympati – utan ett hem” den 14 maj:

Rolf Nilsson från Stockholms hemlösa, som skriver att hemlösa behöver ett riktigt hem för att få den grundläggande trygghet som många andra har. Jag håller med om detta och tror att kommunerna behöver tänka nytt.

Självklart har hemlösa samma grundläggande behov som alla andra. Ett eget hem värderas av de allra flesta väldigt högt.

Det finns en metod som kallas Bostad först (Housing first) som Centerpartiet vill använda i Huddinge för att skapa ett nytt verktyg för att motverka hemlöshet.

Bostad först har prövats bland annat i Stockholm där Allianspartierna nu har beslutat att fortsätta med metoden efter 2014. En övervägande del av de hemlösa, som i Stockholm har fått en bostad på detta sätt, har också klarat av att behålla boendet på sikt. Metoden, som består i att ge en bostad till den hemlöse utan egentliga motkrav, utgår från bostadsperspektivet och har en tilltalande social och mänsklig sida.

Eftersom Bostad först har gett så goda resultat menar vi i Centerpartiet att detta arbetssätt behövs även i Huddinge, uppskattningsvis med 5–10 platser i en första verksamhet.

Bengt Nylander (C)

ordf Centerpartiet i Huddinge, ledamot i socialnämnden