Bostäder byggs – p-platser saknas

För en del år sedan var det tal om att bygga om kommunhuset till bostäder men det stoppades då det inte fanns P-platser. Nej, de hade man byggt bort på Poseidons torg! Nu vill man bygga 450 bostäder och 45 000 kvadratmeter affärer och lokaler. Då försvinner ännu fler P-platser!

Var ska de som är tänkta att bo där ställa sina bilar? Det finns också de som pendlar och inte har kollektivtrafik som passar. Sedan frågar jag mig, behövs det fler affärslokaler då många är tomma i centrum? Caféer och restauranger finns också tillräckligt många. Risken för överetablering är stor, särskilt också som Port 73 byggs ut.

Torbjörn i Söderby