Bostäder viktigare än en silhuett

svar på ”Flera delar av Bromma tål inte att förtätas” den 3 september:

”Stockholmare sedan födseln” menar att varken de riksintresse­klassade områdena eller övriga trädgårdsstaden i Bromma tål förtätning.

I egenskap av centerpartist ser jag ett värde i att varje stadsdel bidrar till stadens bostadsbyggande. Då måste det vara möjligt att till exempel bygga högre hus i utkanten av områdena och att utforma nya hus som smälter in.

För livskvalitet och rekreation är det viktigt med grönytor som Judarn, Kyrksjölöten och Lillsjöparken. Jag har föreslagit att även Ålstensskogen blir naturreservat.

Centerpartiet ser värdet i att välkomna fler som vill bidra till stadens tillväxt och utveckling. Då är bostäder mer betydelsefullt än bevarande av en silhuett.

Helen Törnqvist, Centerpartiet