Bostadsbristen kan byggas bort

I Upplands-Bro kommun, liksom i övriga Storstockholmsområdet, råder stor brist på bostäder. Rätten till en bostad är grundläggande, men den allt akutare bristen på hyresrätter skapar stora sociala problem, hindrar människor från att flytta till vår kommun och ungdomar från att flytta hemifrån.

Kommunens eget bostadsföretag Upplands-Brohus borde vara en aktiv aktör i arbetet med att bygga bort bristen på hyresrätter. Men den borgerliga majoriteten vill omvandla hyresrätter till bostadsrätter, något som kommer att förvärra bostadssituationen ytterligare. Om det egna bostadsbeståndet krymper, minskar också kommunens möjligheter att aktivt motverka segregation.

Vänsterpartiet vill stoppa utförsäljningsplanerna. I stället bör Upplands-Brohus få i uppdrag att bygga fler hyresrätter. Vi vill dessutom att de vinster bolaget gör satsas i bostadsbeståndet så att de kommer dagens och morgondagens hyresgäster till del.

I Europa och även i Sverige har allmännyttans roll reducerats och kommunala bostadsområden förslummats, vilket har försämrat boendesituationen för hundratusentals människor.

I Upplands-Bro har vi fortfarande en chans att motverka en sådan utveckling. Men det förutsätter en politisk vilja. Upplands-Brohus måste tillåtas vara en stark och växande aktör på bostadsmarknaden även i framtiden.

Amal Yazigi, Vänsterpartiet i Upplands-Bro