Bostadsbristen måste byggas bort

Svar på ”För trångt att bygga fler hus” den 6 mars:

Sluta klaga på alla byggnadsplaner. Vill du ha skog utanför dörren kan du flytta ut på landet. Stockholm är med dess blandade bebyggelse av nya och äldre hus en attraktiv stad som många dras till.

För att få bort bostadsbristen måste vi bygga fler hus. Antingen förtätar vi eller så bygger vi på höjden. Jag skulle gärna se att båda sker, gärna här i Hägersten. Ju tätare befolkning, dessto miljövänligare och mer levande. Ett annat sätt att lösa bostadsbristen skulle vara att ni trädkramare i stället flyttar ifrån Sveriges största stad så att folk som verkligen vill bo i och uppskattar storstaden faktiskt får plats.