Bostadsmarknaden måste förenklas

Angående artikeln ”Het höst väntar på bomarknaden” den 11 augusti:

Augusti är här och över tiotusentals personer börjar studera i Stockholm. Lokaltidningen Mitt i Södermalm uppmärksammade bostadsrättspriserna som har ökat sedan förra året. Varje studerande vid Stockholms universitet och högskolor ska ha möjlighet till att få bostad. Stockholm måste förenkla byggreglerna i syfte för att bygga till olika behov.

Tillåt vår huvudstad moderniseras därmed utnyttja olika alternativ. Vattnet är centralt och man skulle kunna stärka olika typer av boenden som exempelvis båtar, flytande bostäder samt bygga längs hamnar. Även om Södermalm är största stadsdelen bör ny arkitektur med skyskrapor öka. Med blandad bebyggelse kan sociala problem, utslagning, förslumning och segregation motverkas.

Politiker ska inte ta ställning till privata aktörers byggnadsplaner – låt istället bostadsmarknaden vara oreglerad och sälj ut samtliga kommunala bostadsbolag. En alternativ lösning vore social housing (byggda hus för låginkomstagare), sänka villkoren för att bevilja bygglov eller varför inte ta bort hyresregleringarna och istället införa marknadshyror vid tecknande av nya hyresavtal.

Det är dags att sammankoppla nykomna studenter och integrera alla stockholmare!

Jill Berger, LUF Stockholm city