Böta för nedskräpning

Som boende i Jordbro har jag sett hur sopor kastas utanför miljöstugorna och inte i sopkärlen. Har med stigande irritation och vanmakt sett att jag som sköter mig får betala för det då Haninge bostäder lägger mer och mer på hyran för sopor som ligger utanför miljöstugan. En annan aspekt som oroar mig är att jag allt oftare hittar spår och vid minst två tillfälen sett råttor där. Det enda lösning jag kan se är att värden antingen återgår till det gamla systemet med sopnedkast i trapphuset eller sätter upp kameror för att spåra upp och vitesbelägga de skyldiga. Bilden jag sänt med visar hur det såg ut söndag eftermiddag den 24 mars.

Boende på Moränvägen Jordbro