Min lokala hjälte

Botkyrka är för stort

Svar på insändaren ”’Struktur’ – vad menas?” den 19 mars:

Vår skrivning ”kommunens struktur hindrar effektiva lösningar inom den kommunala kärnverksamheten” syftar framför allt på att Botkyrka kommun har blivit för stor, och därmed har uppgiften att styra och kontrollera verksamheten blivit övermäktig för ansvariga politiker och tjänstemän. I takt med att Botkyrka växer ökar avståndet mellan invånare och politiker.

Lägg där till det faktum att de olika kommundelarna sinsemellan har mycket olika behov, så kanske du förstår vad vi syftar på med ovanstående skrivning.

Dessutom tycker vi att blocktänkande i höger eller väster borde tonas ner på kommunal nivå till förmån för mer sakpolitik.

Mindre kommuner och praktiska lösningar i sakfrågorna möjliggör effektivare lösningar inom den kommunala kärnverksamheten.

Anders Thorén

gruppledare i kommunfullmäktige för Tullingepartiet