Botkyrka modell för fler sommarjobb

I Botkyrka har vi politiker lovat alla ungdomar som så önskar ett sommarjobb att gå till. Det är en insats som vi vet är viktig för våra ungdomars framtida liv. Så viktig att alla ungdomar skall ges den möjligheten, även om de inte bor i Botkyrka, Sundbyberg eller någon av de andra framsynta kommunerna som tar ett särskilt ansvar för sina ungdomars framtid. Den 16 april presenterade vi i Miljö­partiet den budget som vi vill regera Sverige med. En budget som ger 500 miljoner per år så att alla kommuner kan följa Botkyrkas exempel.

I dag har cirka 120 000 unga människor i Sverige varken arbete eller skola att gå till. De har ingen särskild anledning att stiga upp på morgonen.

De står utanför samhället. All forskning visar att en tidig och positiv kontakt med arbetslivet är avgörande för unga personer. Just därför är sommarjobben så viktiga. De ger insikter om arbetslivet som inte går att läsa sig till i skolan.

Självförtroendet stärks och de unga får egna pengar. Allt fler kommuner har under de senaste åren insett att de har en viktig roll när det gäller att förebygga arbetslöshet bland unga. Kommunerna skapar tusentals platser åt ungdomar mellan 16 och 18 år, både i kommunala verksamheter och i det privata näringslivet. Det är bra, men alltför få kommuner erbjuder sommarjobb åt alla unga som vill ha det. Miljöpartiet satsar 500 miljoner per år på ett tillskott till kommunerna för att betala ungdomarnas löner. Regeringen har inte satsat en krona sedan år 2010 då den anslog 100 miljoner kronor till sommarjobb för skolungdomar. Ansvaret för att unga ska få sommarjobb har överlåtits på kommunerna. Visst kan kommuner åstadkomma massor, i synnerhet i samarbete med det privata näringslivet. Men staten kan inte komma undan sitt ansvar att se till att alla unga får en ärlig chans, oavsett var i landet de råkar bo. Ge alla ungdomar rätt till sommarjobb, och därmed en inträdesbiljett till arbetsmarknaden.

Esabelle Dingizian (MP), riksdagsledamot och ungdomspolitisk talesperson från Botkyrka,

Per Bolund (MP), riksdags­ledamot och ekonimiskpolitisk talesperson