Bra att Stockholm växer

Svar på ”Varför ska alla bo i Stockholm” 26 februari:

De senaste åren har Stockholms län växt med nästan 40 000 invånare per år. Det motsvarar ett tillskott med Kalmar stad varje år. En insändarskribent ställer sig frågande till varför dessa personer uppmuntras att bo just i Stockholm och hur kommunikationer och välfärd ska hänga med.

Det är väldigt positivt att Stockholm och Kungsholmen är en attraktiv plats att bo. Många väljer att flytta hit för att ta del av arbetsmarknaden, nöjesutbudet och storstadslivet. Att folk vill flytta hit i så stor utsträckning är ett kvitto på att Stockholm går bra och är på väg framåt. Det är positivt för stadens tillväxt och framtida möjligheter.

Den kraftiga befolkningsökningen ställer däremot också krav på landstinget och kommunerna att göra ansträngningar. När Stockholm växer måste bostäder, förbindelser och välfärd hänga med. Denna utbyggnad ser vi i de 5 000 nya bostäder som växer fram på nordvästra Kungsholmen, i bygget av tunnelbanan till Nacka och det toppmoderna nya Karolinska sjukhuset. Stockholm och Kungsholmen växer, det ska vi känna oss glada och stolta över och se till att ta tillvara på.

Joel Laurén (M), Landstings­rådssekretare och styrelseledamot i Kungsholmsmoderaterna och S:t Göransmoderaterna