Min lokala hjälte

Bra att syrierna får stanna

Migrationsverkets besked om att de som flytt kriget i Syrien får stanna i Sverige är mycket glädjande. Det betyder att de slipper krigets våld och lidande och får möjlighet att bygga en framtid i trygghet och säkerhet.

Det är också väldigt bra att familjer får möjligheten att återförenas och leva tillsammans i Sverige, eftersom det minskar den ångest som splittrade familjer lever med, inte minst barnen.

Rätten till skydd undan förföljelse är en mänsklig rättighet. Självfallet innebär skyddet också ett ansvar för att alla som kommer till Sverige ska kunna skaffa sig ett bra liv här, med bostad, arbete och utbildning.

Jag är övertygad om att Migrationsverkets beslut kommer att utgöra skillnaden mellan liv och död för tusentals flyktingar.

Men det är också ett viktigt steg för att bygga ett rättvisare och mer solidariskt samhälle för alla i Sverige.

Ung Vänster Sundbyberg