Bredda motorvägen och bygg ljudvallar

Är det inte dags att bredda motorvägen mellan trafikplats Glädjen och infart Arlanda? Det händer allt som oftast trafik­olyckor mellan Stora Väsby och Arlanda.

I och med breddandet av motorvägen skulle det också byggas höga ljudvallar på båda sidorna, som det finns i Sollentuna kommun, som skulle kunna minska bullernivåerna både i Upplands Väsby och Rosersberg.

Jag tror att miljön och det minskade bullret skulle göra Väsby till ett mer attraktivt ställe att bo på.

C Stamboe