Brevbärare slarvar

Fem gånger har jag mötts av kvarlämnad golvpost på fel sida av dörren. En av gångerna hade postiljonen dock försökt stoppa ner varubrevet genom inkastet, med resultatet av att det fastnade och gick halvt sönder. Det är fem gånger för mycket, och strider mot Postens egna regler.

Efter andra och tredje gången reklamerade jag händelserna, men varkendera av anmälningarna har hjälpt till. Bortförklaringarna var det ändå gott om. Vikarier … Det ska inte upprepas … Reglerna är tydliga … Alla är informerade.

Det känns meningslöst att göra en reklamation till, i stället vill jag göra andra medvetna om utdelningsprocedurerna här i Norrviken-Viby-området. Anar att jag inte är den enda som drabbats.

För att en rejäl förbättring ska ske borde vi kanske personligt ställa de brevbärare till svars som avsiktligt tappar bort andras egendom. Försändelser som inte levererats per avtal räknar åtminstone jag som borttappade. Som sagt har detta redan hänt fem gånger, så ett ”misstag” är det nog inte.

192 73