Brevik skola – det bästa som hänt oss

Det klagas ofta på dagens skolor och ändå finns det lediga platser på en skola som både elever och föräldrar ger högsta betyg, som har vunnit flera kvalitetspriser och som ligger i Tyresö.

Det finns en enda förklaring till att denna skola inte har en ringlande lång kö – nämligen skolans placering.

Att åka till Brevik skola är en omväg för de flesta i Tyresö, det är fem minuter åt ”fel” håll från Tyresö Strand och som stressade föräldrar kanske inte ens överväger.

Besöker man Brevik skola så märker man direkt att något är annorlunda.

Det är inte främst den nybyggda skolan och det fina läget man reagerar på, utan att alla hälsar på varandra, arbetsron, att barnen ägnar tiden åt att utforska, leka och lära sig saker och att pedagogerna har tid att undervisa och vara med barnen.

Breviksmodellen som tillämpas innebär att skolan har fler grundskollärare än standard och att de har ett heldagsuppdrag som innebär att man vid hämtning träffar pedagoger som har varit med barnen under stor del av dagen och inte bara under någon fritidstimme. Som förälder får man därför en helt annan inblick i hur dagen har varit än på andra skolor.

Hela idén är att när pedagogerna lär känna barnen under den mer fria tiden på fritids så kan de även erbjuda bättre lärande under skoltiden, en mer individanpassad undervisning helt enkelt.

Vi förstår alla stressade föräldrar som inte ens besöker Brevik skola för att den ligger åt ”fel” håll – vi har varit i samma situation.

Olyckliga omständigheter gjorde att vi hälsade på i Brevik skola vilket är det bästa som har hänt för nu har vi barn som är glada, trygga och kunskapstörstande – de extra minuter det tar oss att komma till skolan får vi igen tusen gånger på andra sätt.

Det känns både sorgligt och samhällsekonomiskt fel att en skola med fina utmärkelser, nöjda elever och föräldrar inte utnyttjas fullt ut.

Därför kan vi bara uppmana alla som har barn på låg- och mellanstadiet att förutsättningslöst besöka Brevik skola – ni kommer inte att ångra det!

Nöjda föräldrar till barn på Brevik skola