”Bristen på p-platser i Haninge måste lösas!”

"Bananparkeringen" på Ringvägen i Åby i Västerhaninge stängs nu.
Bild från den nu stängda "Bananparkeringen" i Västerhaninge, där det nu blir förskola.
"Hur kan Haninge kommun tro att lokalsamhället ska fungera utan p-platser?", skriver insändarskribenten Gunnar Johansson.

Vi bor i en kommun styrd av ej kapabla politiker.

Hur kan en kommun tro att det ska fungera utan parkeringsplatser för boende och besökande?

Gunnar Johansson