”Våra fria broddar i Haninge gör skillnad för de äldre”

Annett Haaf (S) i Haninge menar att de fria broddarna gör skillnad.
Annett Haaf (S) i Haninge menar att de fria broddarna gör skillnad.
Varje vinter skadas 25 000 personer svårt i fallolyckor – därför är de fria broddar till pensionärer som Haninge var först med i Stockholm viktiga, och de gör att fler vågar gå ut, skriver insändarskribenten Annett Haaf (S).

En halkolycka kan dramatiskt förändra livet, särskilt när man är äldre. Rädslan för att halka oroar många äldre och gör att de drar sig för att gå ut vintertid. Varje vinter i Sverige skadas omkring 25 000 personer så svårt i fallolyckor att de måste uppsöka sjukhus.

Med stigande ålder ökar fallrisken, samtidigt som många äldre lider av benskörhet. Dessutom är återhämtningstiden efter en skada längre för äldre. Fallolyckor kostar samhället cirka 25 miljarder per år, vilket är mer än kostnaden för trafikolyckor.  Trots detta lägger samhället över tio gånger mer på att förebygga trafikolyckor.  Sammantaget är detta alltså ett stort problem.

Forskning har visat att fallförebyggande åtgärder kan leda till en minskning av fall och fallskador med 30-60 procent. Från hösten 2014 har det vart möjligt att hämta ut ett par avgiftsfria broddar per år för att förhindra halkolyckor och Haninge var först i Stockholm om att fatta beslut om att införa detta.

Från november kommer broddar att finnas att hämta på Haninges Träffpunkter och i kommunhuset för alla ålderspensionärer. Broddar förebygger fallolyckor och ett förebyggande arbete ger vinster för både individen och för samhället.

Vi måste vara framtidsinriktade och jobba hårt för att fatta beslut som höjer livskvalitén och gör Haninge till en ännu bättre kommun att leva i.

Annett Haaf (S)